...
سه شنبه 6 مهر 1395
| | | | |
معاون آموزشی واحد دانشگاهی مسجدسلیمان برای آشنایی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با مراحل ...
با صدور مجوز نهایی وزارت بهداشت، ثبت نام اولین دوره دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت ...
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان با حدود سه دهه سابقه درخشان در عرصه آموزش عالی و دارا ...
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در 50 رشته تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی،بدون ...
سال95 اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل