...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |
نمایش بر اساس 

جستجو در عنوان آئین نامه
 دانلود افزایش حق فنی شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
افزایش حق فنی شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
دوشنبه 28 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود فرم در خواست سخنرانی
فرم در خواست سخنرانی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود مستندات لازم جهت تسویه حساب طرح های پژوهشی
مستندات لازم جهت تسویه حساب طرح های پژوهشی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی
تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد
تسویه طرح پژوهشی منطقه ستاد
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود آیین نامه طرح های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشی
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 تعیین تشویق و رکود هیات علمی
دانلود تعیین تشویق و رکود هیات علمی
دوشنبه 3 خرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ماموریت و انتقال هیات علمی
دانلود آیین نامه ماموریت و انتقال هیات علمی
دوشنبه 3 خرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پاسحگویی و راهنمایی متقاضیان
دانلود بحشنامه
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نقل و انتقالات
دانلود بخشنامه
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نقل و انتقالات
بخشنامه نقل و انتقالات
شنبه 18 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پرداخت وام 40 میلیونی سال 94
پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان
چهارشنبه 23 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه سخنرانی طرح پژوهش
سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 متمم بخشنامه شماره 73/166290
متمم بحشنامه شماره 73/166290 مورخ 18/8/88 طرح های پژوهشی
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه منشور
منشور و موازین اخلاق پژوهشی
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه مقالات مستخرج از پایان نامه ها ورساله ها
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها ورساله ها
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه حذف حداقل انتظارات
حذف حداقل انتظارات از اعضای هیات علمی در تشویق مقالات علمی
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه اعطای پژوهانه
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه مجلات isi
درخصوص مقالات مجلات isi
سه شنبه 26 آبان 1394
دانلود فایل پیوست