• جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی

تعداد بازدید:۶۰۳
اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی

 

به اطلاع آن دسته از همکاران و اعضاء هیأت علمی که همسر و فرزندانشان در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند می رساند با ارائه مدارک فوق (تکمیل فرم+نامه اشتغال به کار فرد شاغل در دانشگاه آزاد یا حکم کارگزینی، پرینت درسی تایید شده دانشجو و تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه کارمند و فرزند)جهت تخفیف شهریه نیمسال اول سال تحصیلی99/98 به حوزه دانشجویی واحد مراجعه نمایند. ضمناً تاریخ شروع از 18/08/1398 لغایت06/09/1398 می باشد.

مدارک لازم:

1)تکمیل فرم تقاضای تخفیف شهریه

2)اصل شناسنامه و تصویرتمام صفحات شناسنامه همه دانشجویان دوسری

3)گواهی اشتغال به تحصیل درنیمسال اول سال تحصیلی99/98 دانشجو و یا دانشجویان دیگر(اگرهردو دانشجو

ویا همه دانشجویان،دانشجوی واحد مسجدسلیمان باشند پرینت انتخاب واحد ترم جدید وکارنامه کل مهمور به مهرکافی است)

4) پرینت انتخاب واحد وکارنامه کل تایید شده متقاضی

5)گواهی تایید شده مبنی بر دانشجوی ممتاز بودن

تذکر:

1)تخفیف دو یا چند دانشجو به کسانی تعلق می گیرد که همگی دانشجوی دانشگاه آزاد باشند.

2)به دانشجویان متأهل تخفیف تعلق نمی گیرد مگر دانشجویانی که همسر یا فرزند آنان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد باشد.

3)تخفیف شهریه به دانشجویانی که کل شهریه آنان توسط نهادها،ارگان ها، افراد و....پرداخت می شود تعلق نمی گیرد.

4)به دانشجویان میهمان تخفیف شهریه تعلق نمی گیرد.

5)به دانشجویانی که درنیمسال قبل مشروط شده اندتخفیف شهریه تعلق نمی گیرد.

دانلود فایل "فرم  تقاضای تخفیف شهریه دانشجویی"

 

 

باتشکر-حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

 


( ۷ )

نظر شما :