• شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

آغاز تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی - پیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹

تعداد بازدید:۸۵۲
آغاز تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی - پیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹


( ۵ )

نظر شما :