• جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه سوابق پژوهشی

۳۱ تیر ۱۳۹۲ | ۱۸:۳۶ کد : ۲۶۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۲۳

  

 

 

 اطلاعیه مهم پژوهشی  

 

نظر به اینکه حوزه پژوهش در حال ایجاد پرونده پژوهشی برای کلیه اساتید هیات علمی ، حق التدریس بصورت بانک اطلاعاتی می باشد،لذا خواهشمند است مستندات سوابق پژوهشی خود را به صورت فایل الکترونیکی  و نسخه چاپ شده  تا پایان مرداد ماه سال 92 به این حوزه تحویل نمایید. 

شایان ذکر است چناچه در فاصله زمانی فوق الذکر به جمع آوری و ارسال اطلاعات و مستندات خود اقدام ننمایند مبنی بر عدم تمایل اساتید محترم جهت استفاده از مزایا مربوطه خواهد بود . 

نشانی الکترنیکی  و  شماره تماس: 6/3337102 0681 داخلی 253 و آدرس الکترنیکی   salehi.pazhuhesh@gmail.com    


نظر شما :