• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

تقویم آموزش

۱۶ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۲:۰۰ کد : ۳۴۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۶۵

  

برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 92_91

 

روز/تاريخ

9:00تا 13:00

14:00تا17:00

18:00 تا 24:00

شنبه      14/11/91

ورودي 87 وماقبل

ورودي 87 وماقبل

ورودي 87 وماقبل

يك شنبه  15/11/91

ورودي88

ورودي88

ورودي88 وماقبل

دوشنبه   16/11/91

ورودي89

ورودي89

ورودي89 وماقبل

سه شنبه 17/11/91

ورودي90

ورودي90

ورودي90 وماقبل

چهار شنبه     18/11/91

ورودي91

ورودي91

ورودي91 وماقبل

شنبه     21/11/91

مهمان وانتقالي

مهمان وانتقالي

 

دوشنبه   23/11/91

مهمان وانتقالي

مهمان وانتقالي

 

سه شنبه 24/11/91

دانشجويان ترم آخربين 20واحد تا 24واحد

دانشجويان ترم آخربين 20واحد تا 24واحد

 

چهارشنبه25/11/91

دانشجويان ترم آخربين 20واحد تا 24واحد

دانشجويان ترم آخربين 20واحد تا 24واحد

 

 

تذكر:

دانشجويان مهمان وانتقالي روزهاي 21/11/91 و23/11/91 در زمان اداري با همراه داشتن يك قطعه عكس وكارت شناسايي معتبرعكسدارومعرفي نامه از واحد مبداء جهت انتخاب واحد؛ به دانشگاه مسجد سليمان مراجعه فرمايند.

دانشجويان ترم آخر كه بين 20 تا24 واحد درسي باقيمانده دارندبراي انتخاب بيش از 20 واحد در روزهاي ذكر شده به كارشناس رشته مراجعه نمايند.

 

شرايط پرداخت شهريه جهت انتخاب واحد

رشته هاي علوم انساني: بدهي قبلي+شهريه ثابت1,000,000+ ريال

رشته هاي فني وعلوم پايه : بدهي قبلي+شهريه ثابت

دانشجويان مهمان به ساير واحد ها: بدهي قبلي+شهريه ثابت

 


نظر شما :