• پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

پذیرش ششمین مقاله عضو هیأت علمی واحد مسجدسلیمان درمجله بین المللی

۰۵ دی ۱۳۹۱ | ۱۴:۱۰ کد : ۳۵۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۱۸

  ششمین مقاله علمی صابر ملا علیزاده محقق جوان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان برای چاپ مورد پذیرش  مجله بین المللی   Mathematical and Computer Modellingقرار گرفت.

   به گزارش خبرنگار دانشگاه،صابر ملاعلیزاده دانشجوی دکترای صنایع دانشگاه علوم تحقیقات تهران مقاله علمی خود تحت عنوان «Solving a fuzzy fixed charge solid transportation problem by metaheuristics» به رشته تحریر دار آورده است.

این پژوهشگر جوان واحد دانشگاهی مسجدسلیمان درمقاله خود  برای اولین باردردنیا اقدام به ارایه  ساختارهاي سه بعدي جديد ايجاد جواب و يك الگوريتم فراابتكاري تركيبي جديد براي مسأله حمل و نقل سه بعدي با هزينه ثابت فازي نمود که طبق نتایج بدست آمده از روشهای قبل دارای کارایی بالاتری می باشد


نظر شما :