...
پنجشنبه 5 مرداد 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه کارآموزی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند :

دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال دوم 96-95 اخذ نموده اند لازم است از روز یکشنبه مورخ 15/12/95 بمدت 10 روز از ساعت 15-9 به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه (با در دست داشتن فرم تکمیل و امضاء شده معرفی دانشجو به محل کارآموزی) مراجعه نمایند .

تذکر مهم : کلیه دانشجویان موظف هستند طبق آیین نامه درس کارآموزی و سرفصل درس مذکور ، درس کارآموزی را اخذ نمایند درغیر اینصورت درس کارآموزی آنها حذف می گردد .

شنبه 21 اسفند 1395  11:11

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 1 مرداد 1396  6:18:51
تعداد بازديد از اين خبر : 562
کدخبر : 929