...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه انتخاب دانشجوی نمونه

بدینوسیله به اطلاع می رساند،

براساس آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه، متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ  1/2/1396  لغایت   16/2/1396   با در دست داشتن فرم های تکمیل شده(موجود در وب سایت واحد مسجدسلیمان)به حوزۀ معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایید.

دانلود چکیده انتخاب دانشجوی نمونه

دانلود آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

دانلود الحاقیه

شنبه 2 ارديبهشت 1396  11:17

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 شهريور 1396  12:48:59
تعداد بازديد از اين خبر : 386
کدخبر : 945