...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 امکان گزارش موارد تخلف و تقلب علمی به دفتر پیگیری های ویژه ریاست دانشگاه
امکان گزارش موارد تخلف و تقلب علمی به دفتر پیگیری های ویژه ریاست دانشگاه
چهارشنبه 26 آبان 1395  15:30
 جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود با هیأت رییسه واحد
اعلام زمان جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود با هیأت رییسه واحد
يکشنبه 16 آبان 1395  10:55
 فرصت استثنایی جهت بازگشت به تحصیل مجدد دانشجویان انصرافی- عدم مراجعه- ثبت نام نکرده
مجوز ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیلسنوات قبل ( انصرافی - عدم مراجعه - ثبت نام نکرده) صادر شد.
سه شنبه 27 مهر 1395  10:3
 برگزاری جشنواره دو سالانه ارومیه جایزه وحدت
برگزاری جشنواره دو سالانه ارومیه جایزه وحدت
شنبه 3 مهر 1395  8:17
 برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با همکاری واحد الکترونیکی
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با همکاری واحد الکترونیکی
دوشنبه 29 شهريور 1395  16:5
2 3 4 5 6 7
 نتایج 10 - 15 از تعداد 45  خبر