...
شنبه 5 فروردين 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 امکان گزارش موارد تخلف و تقلب علمی به دفتر پیگیری های ویژه ریاست دانشگاه
امکان گزارش موارد تخلف و تقلب علمی به دفتر پیگیری های ویژه ریاست دانشگاه
چهارشنبه 26 آبان 1395  15:30
 جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود با هیأت رییسه واحد
اعلام زمان جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود با هیأت رییسه واحد
يکشنبه 16 آبان 1395  10:55
 اطلاعیه تخفیف شهریه چند دانشجویی
اطلاعیه تخفیف شهریه چند دانشجویی
شنبه 15 آبان 1395  15:1
 اطلاعیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دانشجویی و فرهنگی
اطلاعیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 11 آبان 1395  8:24
 اطلاعیه جذب دانشجوی تئاتر
اطلاعیه جذب دانشجوی تئاتر
سه شنبه 11 آبان 1395  8:21
3 4 5 6 7 8
 نتایج 15 - 20 از تعداد 60  خبر