...
شنبه 5 فروردين 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن
دوشنبه 3 آبان 1395  15:28
 اطلاعیه فرهنگی مراسم ازدواج دانشجویی
اطلاعیه فرهنگی مراسم ازدواج دانشجویی
دوشنبه 3 آبان 1395  15:25
 فرصت استثنایی جهت بازگشت به تحصیل مجدد دانشجویان انصرافی- عدم مراجعه- ثبت نام نکرده
مجوز ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیلسنوات قبل ( انصرافی - عدم مراجعه - ثبت نام نکرده) صادر شد.
سه شنبه 27 مهر 1395  10:3
 اطلاعیه برگزاری نمایشگاه سالانه دانشجویی و فرهنگی
اطلاعیه برگزاری نمایشگاه سالانه دانشجویی و فرهنگی
شنبه 17 مهر 1395  15:23
 اطلاعیه ثبت نام ازدواج دانشجویی در سامانه
اطلاعیه ثبت نام ازدواج دانشجویی در سامانه
شنبه 10 مهر 1395  15:53
4 5 6 7 8 9
 نتایج 20 - 25 از تعداد 60  خبر