...
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 اطلاعیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دانشجویی و فرهنگی
اطلاعیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 11 آبان 1395  8:24
 اطلاعیه جذب دانشجوی تئاتر
اطلاعیه جذب دانشجوی تئاتر
سه شنبه 11 آبان 1395  8:21
 محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن
دوشنبه 3 آبان 1395  15:28
 اطلاعیه فرهنگی مراسم ازدواج دانشجویی
اطلاعیه فرهنگی مراسم ازدواج دانشجویی
دوشنبه 3 آبان 1395  15:25
 فرصت استثنایی جهت بازگشت به تحصیل مجدد دانشجویان انصرافی- عدم مراجعه- ثبت نام نکرده
مجوز ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیلسنوات قبل ( انصرافی - عدم مراجعه - ثبت نام نکرده) صادر شد.
سه شنبه 27 مهر 1395  10:3
4 5 6 7 8 9
 نتایج 20 - 25 از تعداد 60  خبر