...
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 اطلاعیه برگزاری نمایشگاه سالانه دانشجویی و فرهنگی
اطلاعیه برگزاری نمایشگاه سالانه دانشجویی و فرهنگی
شنبه 17 مهر 1395  15:23
 اطلاعیه ثبت نام ازدواج دانشجویی در سامانه
اطلاعیه ثبت نام ازدواج دانشجویی در سامانه
شنبه 10 مهر 1395  15:53
 اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود سال تحصیلی 1395
اطلاعیه ثبت نام ورودی های جدید
سه شنبه 6 مهر 1395  8:18
 برگزاری جشنواره دو سالانه ارومیه جایزه وحدت
برگزاری جشنواره دو سالانه ارومیه جایزه وحدت
شنبه 3 مهر 1395  8:17
 برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با همکاری واحد الکترونیکی
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با همکاری واحد الکترونیکی
دوشنبه 29 شهريور 1395  16:5
5 6 7 8 9 10
 نتایج 25 - 30 از تعداد 60  خبر