...
شنبه 5 فروردين 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود سال تحصیلی 1395
اطلاعیه ثبت نام ورودی های جدید
سه شنبه 6 مهر 1395  8:18
 برگزاری جشنواره دو سالانه ارومیه جایزه وحدت
برگزاری جشنواره دو سالانه ارومیه جایزه وحدت
شنبه 3 مهر 1395  8:17
 برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با همکاری واحد الکترونیکی
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با همکاری واحد الکترونیکی
دوشنبه 29 شهريور 1395  16:5
 اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی جهت دادن وام دانشجویی
اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی جهت دادن وام دانشجویی
چهارشنبه 10 شهريور 1395  15:10
 تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95
دوشنبه 8 شهريور 1395  15:55
5 6 7 8 9 10
 نتایج 25 - 30 از تعداد 60  خبر