...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 تخفیف شهریه چند دانشجویی
به اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت تخفیف شهریه چند دانشجویی می رساند از تاریخ 20/8/1394 لغایت10/9/1394
يکشنبه 17 آبان 1394  13:47
 حضور پزشک معتمد دانشگاه در واحد
پزشک معتمد دانشگاه آقای دکتر احمدی
شنبه 16 آبان 1394  9:43
 اطلاعیه تکمیل رزومه هیات علمی
بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر تکمیل رزومه
شنبه 16 آبان 1394  9:35
4 5 6 7 8 9
 نتایج 40 - 45 از تعداد 45  خبر