• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

پذیرش مقاله عضو هیأت علمی واحد دانشگاهی مسجدسلمان در مجله ISI

۲۷ فروردین ۱۳۹۰ | ۱۸:۰۹ کد : ۵۰۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۷۵

صابر ملا علی زاده دانشجوی PHD رشته مهندسی صنایع و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان چهارمین مقاله علمی خود را، پس از تحریر در مجلهExpert systems with Applicationsکه رتبه سوم مجلات ISIمهندسی صنایع در جهان را دارا می باشد به چاپ رساند.

ملا علی زاده که پیش از این سه مقاله دیگر به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان در مجلات ISIبه چاپ رسانده بود این بار توانست با انجام تحقیقات علمی مقاله خود را با عنوانSolving a capacitated fixed-charge transportation problem by artificial immune and genetic algorithms with a Prüfer number representationبه رشته تحریر درآورد و با این تحقیق موفق شد برای اولین بار در دنیا یکی از پیچیده ترین مسایل حمل و نقل در زمینه علوم مهندسی صنایع که تا به حال حل نشده بود را با استفاده از روشهای هوش مصنوعی حل نماید .نظر شما :