• چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

برگزاري كارگاه كميسيون موارد خاص آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجدسليمان

۱۰ بهمن ۱۳۸۹ | ۱۷:۴۳ کد : ۵۱۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۶۷

كارگاه آموزشي و جلسه بررسي دستورالعمل تفويض اختيارات كميسيون موارد خاص آموزشي  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مسجدسليمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه  در اين كارگاه آموزشي كه با حضور دبير منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي، دبیر منطقه 6 سما ،  رییس واحد دانشگاهی مسجدسلیمان ،  كارشناسان آموزشي سازمان مركزي و معاونين و مديران آموزشي واحدها و مراكز آموزشي منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي و روساي آموزشكده هاي سما اين منطقه برگزار شد موارد ابهامي دستور العمل جديد كميسيون موارد خاص آموزشي مورد بررسي قرار گرفت.

دكتر مجتبي علوي فاضل دبير منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي در ابتداي اين كارگاه آموزشي يكروزه ضمن تشكر از ميزباني واحد مسجدسليمان طي سخناني با اشاره به رعايت دقيق آيين نامه هاي كمسيون موارد خاص آموزشي در واحد هاي دانشگاهي از معاونين آموزشي واحدهاي دانشگاهي اين منطقه خواست بر اساس مفاد دستورالعمل كميسيون موارد خاص ابلاغي نسبت به  بررسي دقيق و ارسال به موقع پرونده هاي دانشجويان جهت طرح در جلسات كمسيون موارد خاص آموزشي منطقه در زمان مقرر اقدام نمايند .


نظر شما :