• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس داربرای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۹ کد : ۸۹۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۱۱
اطلاعیهشماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس دار برای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»
اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی  یا شناسنامه عکس داربرای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس دار برای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»


نظر شما :