• دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

۱۶ تیر ۱۳۹۴ | ۱۹:۰۸ کد : ۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۴۹
فرم پژوهانه پیوست شده با پیشنهاد واحد مسجدسلیمان، مبنای تمامی واحدهای استان خوزستان قرار گرفته، لطفا تا تاریخ 94/4/21، فرم پر شده را به همراه مستندات مربوطه، تحویل حوزه پژوهش واحد گردد تا با طرح در شورای پژوهش و فناوری واحد، سریعا به شورای پژوهش و فناوری استان ارسال گردد. الف  دانلود فرم پژوهانه ب- آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی ج- شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

نظر شما :