...
چهارشنبه 29 شهريور 1396
| | | | |
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس داربرای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

اطلاعیه شماره 1 دایره امتحانات: « همراه داشتن کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس دار برای دانشجویان در جلسات امتحانی الزامی است.»

يکشنبه 24 ارديبهشت 1396  7:49
منبع : معاونت آموزشی واحد مسجدسلیمان

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 30 شهريور 1396  3:57:19
تعداد بازديد از اين خبر : 593
کدخبر : 958