• پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

آرشیو اخبار

با همکاری گروه برق واحد دانشگاهی مسجدسلیمان ترانسفورماتورهای واحد هفت نیروگاه مسجدسلیمان آماده بهره برداری شدند.

با همکاری گروه برق واحد دانشگاهی مسجدسلیمان ترانسفورماتورهای واحد هفت نیروگاه مسجدسلیمان آماده بهره برداری شدند.

ترانسفورماتورهای واحد هفت سد و نیروگاه 2000 مگاواتی مسجدسلیمان پس از مدتی توقف، با همکاری گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان آماده بهره برداری شدند.

ادامه مطلب