• دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

آرشیو اخبار

مقاله فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در مجله بین المللی ترکیه چاپ شد.

مقاله فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در مجله بین المللی ترکیه چاپ شد.

مقاله امبر رضایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع واحد مسجدسلیمان با عنوان"" طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای، چند محصولی با حمل و نقل هزینه ثابت سه بعدی" در مجله بین المللی " Scientific Journal of Mechanical and Industrial Engineering" کشور ترکیه به چاپ رسید.

ادامه مطلب