• پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

آرشیو اخبار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان مایه خیر و برکت برای این شهرستان است .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان مایه خیر و برکت برای این شهرستان است .

در جلسه‌ی بررسی راه‌های همکاری بیشتر بین دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش پرورش مسجدسلیمان، رییس آموزش پرورش مسجدسلیمان، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان مایه خیر و برکت برای این شهرستان است.

ادامه مطلب