• دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در واحد مسجدسلیمان برگزار شد.

کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در واحد مسجدسلیمان برگزار شد.

با حضور هیأت رییسه و تنی چند از اعضاء هیأت علمی و همچنین کارکنان واحد دانشگاهی مسجدسلیمان، کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب