• دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

آرشیو اخبار

یکسان شدن شرایط نقل و انتقال کارکنان و فرزندان کارکنان با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/ بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکسان شدن شرایط نقل و انتقال کارکنان و فرزندان کارکنان با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/ بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکسان شدن شرایط نقل و انتقال کارکنان و فرزندان کارکنان با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/ بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی/کنگره ملی «دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1404-آینده و راهبردها» در سال 1396 برگزار می شود

ادامه مطلب
اعلام برنامه زمانبندی ملاقات عمومی با هیأت رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

اعلام برنامه زمانبندی ملاقات عمومی با هیأت رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

در راستای تکریم ارباب رجوع، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان پس هماهنگی با هیأت رییسه این واحد دانشگاهی ، برنامه زمانبندی ملاقات عمومی با رییس و معاونان واحد مسجدسلیمان را اعلام کرد.

ادامه مطلب