• شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

اخبار دانشگاه - آرشیو

کارشناس جدید گزینش واحد دانشگاهی مسجدسلیمان معارفه شد.

کارشناس جدید گزینش واحد دانشگاهی مسجدسلیمان معارفه شد.

در جلسه شورای اداری واحد مسجدسلیمان که با حضور محمد شیخ ابوالحسنی مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رییس، معاونان و تنی چند از کارکنان واحد مسجدسلیمان برگزار شد، کارشناس جدیدگزینش این واحد دانشگاهی معارفه و از کارشناس قبلی گزینش تشکر شد. به گزارش خبرنگار دانشگاه مسجدسلیمان، در این جلسه دکتر مسعود شهبازی رییس واحد دانشگاهی مسجدسلیمان ضمن تبریک

ادامه مطلب