• پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

اخبار دانشگاه - آرشیو

کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در واحد مسجدسلیمان برگزار شد.

کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در واحد مسجدسلیمان برگزار شد.

با حضور هیأت رییسه و تنی چند از اعضاء هیأت علمی و همچنین کارکنان واحد دانشگاهی مسجدسلیمان، کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب

امروز روز نمایش بلوغ سیاسی و همایش قدرت تحمل شنیدن چند صدایی در مسجدسلیمان است.

دکتر مسعود شهبازی، در جلسه مناظره دوکاندید راه یافته به دور دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا، گفت: امروز روز نمایش بلوغ سیاسی و همایش قدرت تحمل شنیدن چند صدایی در مسجدسلیمان است.

ادامه مطلب