• پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

اخبار دانشگاه - آرشیو

انعقاد بزرگترین قرارداد تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط واحد دانشگاهی مسجدسیلمان

انعقاد بزرگترین قرارداد تحقیقاتی برون دانشگاهی توسط واحد دانشگاهی مسجدسیلمان

تیم پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان موفق به انعقاد بزرگترین قرار داد تحقیقاتی برون دانشگاهی در بین دانشگاه‌های آزاد اسلامی خوزستان با شرکت برق منطقه‌ای خوزستان شد.

ادامه مطلب