• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

اخبار تصویری - آرشیو

علی عسگر ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان بهترین محل برای توسعه فکری و معنوی شهرستان است.

علی عسگر ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان بهترین محل برای توسعه فکری و معنوی شهرستان است.

علی عسگر ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئولین واحد دانشگاهی مسجدسلیمان، گفت: واحد دانشگاهی مسجدسلیمان بهترین محل برای توسعه فکری و معنوی شهرستان است.

ادامه مطلب