• پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

اخبار تصویری - آرشیو

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمونهای  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵  دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد ،دکتری تخصصی ۱۳۹۵دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴روز شنبه ، ۱۰مهرآغاز می شود این ثبت نام تا ساعت۲۴روزسه شنبه ۱۳ مهر ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب