• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

اخبار تصویری - آرشیو

یکسان شدن شرایط نقل و انتقال کارکنان و فرزندان کارکنان با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/ بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکسان شدن شرایط نقل و انتقال کارکنان و فرزندان کارکنان با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/ بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکسان شدن شرایط نقل و انتقال کارکنان و فرزندان کارکنان با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی/ بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی/کنگره ملی «دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1404-آینده و راهبردها» در سال 1396 برگزار می شود

ادامه مطلب