• سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹

روابط عمومی

   مسئول روابط عمومی واحد: جمشید عزیزپور

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری

   تلفن داخلی :287

 

 

 

شرح وظایف مسئول روابط عمومی

 • جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرحها و برنامه های دانشگاه به منظور تنظیم سیاست های خبری، تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی جهت آگاه ساختن اذهان عمومی از   پیشرفت ها و فعالیت های دانشگاه از طریق ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی و مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی .
 •  برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستها و خط مشی های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران.
 •  فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین دانشگاه از طریق برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی و ملاقات ها و بازدیدها و برپایی سخنرانی ها.
 •  برقراری ارتباط با دفاتر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور به منظور آگاهی از برنامه های علمی و آموزشی و سمینارها و کنفرانس های آنان و ایجاد سایر هماهنگی های لازم.
 •  ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین دانشگاه.
 •  تهیه وتدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی هاوپیامهای دانشگاه وترتیب نشروانعکاس آنان دررسانه های گروهی.
 •  پیگیری انجام به موقع وعده های مسئولین دانشگاه به منظورانعکاس نتایج بدست آمده در داخل و خارج از دانشگاه.
 •  بررسی مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت های دانشگاه به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگوئی در صورت لزوم .
 •  حضور در مجلس شورای اسلامی و ارتباط با نمایندگان همراه با معاونت امور مجلس یا بالاترین مقام اجرائی
 • دانشگاه به منظور اشراف و اطلاع از دیدگاه های نمایندگان پیرامون وظایف و عملکرد دانشگاه.
 •  انعکاس فعالیت ها، برنامه ها و طرحهای دانشگاه به مردم از طریق برپائی نمایشگاه عکس، اسلاید، فیلم فعالیت های دانشگاه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری.
 •  نظارت بر اجرای امور انتشاراتی دانشگاه و انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
 •  ایجاد و اداره کتابخانه و آرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی.
 •  برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعت و جلسات سخنرانی با هماهنگی و همکاری انجمن اسلامی دانشگاه.
 •  انجام برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری با هماهنگی و همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه.
 •  بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولین دانشگاه به منظور اتخاذ روشهای مطلوب و تدوین طرحها و برنامه ها.
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.