• یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹

ریاست واحد

 

 

   

    نام و نام خانوادگی : علی یار حسینی

     تحصیلات : دکتری عرفان اسلامی

     مرتبه علمی: استادیار

    پست الکترونیکی: 
President iaumis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

اهم مسؤولیت های ریاست واحد

  • هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط مشی های پیش بینی شده.
  • نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه.
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها.
  • اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی.