• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

امور رفاهی

  نام و نام خانوادگی :

   سمت:

   مدرک تحصیلی:

 

 

خلاصه شرح وظایف امور رفاهی:

1-اجرای بخشنامه عضویت کارکنان و اعضاء هیأت علمی تمام وقت در صندوق بیمه عمر در ابتدای هر سال و واریز حق بیمه به حساب سازمان و ارسال لیست اسامی به سازمان

2- اجرای بخشنامه عضویت کارکنان و اعضاء هیأت علمی تمام وقت و آموزشکده سما در صندوق بیمه مازاد درمان در هر سال و واریز حق بیمه اعضاء به حساب سازمان مرکزی و ارسال لیست اسامی در قالب لوح فشرده به سازمان

3-ارسال مدارک پزشکی اعضا صندوق مازاد درمان به منطقه و سازمان مرکزی پس از تکمیل و بررسی دقیق و صدور سند حسابداری آنها(مدارک پاراکلینیکی ارسال به منطقه)و مدارک بیمارستانی ارسال به سازمان مرکزی

4-پرداخت هزینه دریافتی از سازمان و منطقه بابت مدارک پزشکی به کارکنان و هیأت علمی واحد و سما

5-اجرای بخشنامه بیمه خسارت حوادث دانشجویی در ابتدای هر سال تحصیلی و واریز حق بیمه برای دانشجویان واحد و سما به حساب سازمان مرکزی

6-ارسال مدارک حوادث دانشجویی جهت دریافت خسارت از سازمان برای دانشجویان حادثه دیده

7-پرداخت هزینه تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعضاء هیأت علمی در هر سال .(زمان پرداخت هزینه طبق بخشنامه ارسالی از سازمان مشخص می شود.)

8- پرداخت هزینه مهد کودک فرزندان کارکنان و اعضاء هیأت علمی در هر سال(که زمان دقیق آن مشخص نمی باشد ولی طبق سنوات گذشته معمولاً در دی ماه هر سال اطلاعیه آن اعلام می گردد.)

9-اجرای بخشنامه اسکان نوروزی و تابستان جهت اسکان پرسنل و اساتید.

10-پرداخت وامهای کارکنان و اعضای هیأت علمی شامل(وام ضروری-ودیعه مسکن-خرید مسکن-صندوق پس انداز)

11-گزارش ماهیانه وام ها و اقساط آنها به قسمت حقوق و دستمزد.

12-تهیه و تنظیم فیشهای واریزی نیم درصد بیمه وامهای واحد و سما در قالب لوح فشرده و به صورت فرمت تنظیم شده در برنامه اکسل و ارسال به سازمان مرکزی

13-اعلام مانده وامهای پرسنل انتقالی به واحدهای دیگر و مکاتبه با آن واحد و تسویه آنها پس ازواریزی واحد مقصد از طریق سند حسابداری

14-انجام کارهای متفرقه طبق به دستور مدیر مالی از جمله پرداخت اقساط وام پروژه،ثبت اقساط وامهای واریزی از واحدهای دیگر بابت اساتید و پرسنل و 2% ،4% صندوق پس انداز