• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

   نام و نام خانوادگی :  حسین محمد پور

   تحصیلات :دکتری میکروبیولوژی

   مرتبه علمی :مربی پایه 4

   آدرس الکترونیک : homopour1390@gmail.com