• پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

مدیران قبلی اداری و مالی

مدیران اداری و مالی واحد در گذر زمان

 

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 • فیض بخش حاتمی
 • مجید شکوهی
 • محمد شیخ ابوالحسنی
 • مهرداد باورصاد امیدیان
 • علی کرمی
 • احمدعلی رباهی
 • بهار آلبا
 • احمدعلی رباهی
 • اسماعیل حسنی
 • احمدعلی رباهی

 

مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری

 • منصور مهرابی
 • مراد قربانی
 • شهریار منجزی
 • افسانه صالح پور
 • کورش باقرصاد
 • افسانه صالح پور
 • کورش باقرصاد