• سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
نمایش 1 تا 20 مورد از کل 85 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دانلود افزایش حق فنی شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتبخشنامه های اداری
دانلود فرم در خواست سخنرانیانتشارات
دانلود مستندات لازم جهت تسویه حساب طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
دانلود تعهد ارایه مقالات برای طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
دانلود تسویه طرح پژوهشی منطقه ستادطرح های پژوهشی
دانلود آیین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
تعیین تشویق و رکود هیات علمیهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه ماموریت و انتقال هیات علمیهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه پاسحگویی و راهنمایی متقاضیاننقل و انتقالات
بخشنامه نقل و انتقالاتنقل و انتقالات
بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالاتامور پژوهشی
بخشنامه مجلات isiامور پژوهشی
بخشنامه اعطای پژوهانهامور پژوهشی
بخشنامه حذف حداقل انتظاراتامور پژوهشی
بخشنامه مقالات مستخرج از پایان نامه ها ورساله هاامور پژوهشی
بخشنامه منشورامور پژوهشی
متمم بخشنامه شماره 73/166290امور پژوهشی
بخشنامه سخنرانی طرح پژوهشامور پژوهشی
فرم انجام سرویس کولر پنجره ایاداری
برگ درخواست شارژ کاتریج و تونر دستگاه کپیتدارکات