• یکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹

آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداری

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 23 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم انجام سرویس کولر پنجره ایاداری
برگ درخواست قرائت پیام از طریق مرکز مخابراتاداری
دانلود برچسب عدم حضور در اتاق کاراداری
فرم درخواست تهیه بلیط هواپیمااداری
فرم درخواست تهیه بلیط قطاراداری
فرم درخواست تهیه بلیط اتوبوساداری
برگ درخواست انجام گازگیری کولر پنجره ایاداری
فرم دریافت کنندگان لباس ورزشیاداری
فرم درخواست مرخصی بدون حقوقاداری
فرم گواهی اشتغال به کاراداری
فرم درخواست قطع کمک هزینه حق تأهل و حق اولاداداری
فرم درخواست سوابق کاریاداری
فرم درخواست پذیرایی از میهمانان دانشگاه در هتل فرهیختگاناداری
فرم درخواست برقراری حق تأهلاداری
فرم درخواست اعمال مدرک تحصیلیاداری
فرم مجوز اضافه کار در روزهای تعطیلاداری
فرم درخواست اضافه کار روزانهاداری
فرم درخواست استعفا از کاراداری
فرم درخواست احتساب مدت خدمت سربازی جهت سابقه بازنشستگیاداری
فرم در خواست بازنشستگیاداری